Videoteca

Islamofòbia

Aquí pots veure diversos testimonis i opinions sobre la islamofòbia en la societat.


Playlist recomanat

Atenció a la diversitat en serveis sanitaris

Aquí pots veure diversos testimonis i opinions sobre els límits de l'atenció a la diversitat als serveis sanitaris.


Playlist recomanat

Gènere i Refugi

Aquí pots veure diversos testimonis i opinions sobre la dimensió de gènere relacionada amb el fet migratori i de cerca de refugi.


Playlist recomanat

Salut i Refugi

Aquí pots veure diversos testimonis i opinions sobre las conseqüencies per a la salut física i mental en les persones que cercan refugi al territori espanyol.


Playlist recomanat

Universalitat del sistema sanitari espanyol

Aquí pots veure diversos testimonis y opinions sobre els riscs y conseqüencies a la universalitat del sistema sanitari espanyol.


Playlist recomanat

Menors i Salut

Aquí pots veure diversos testimonis i opinions sobre les conseqüències per a la salut ocasionades pel tancament de fronteres i la llei d'estrangeria que pateixen menors al territori espanyol.


Playlist recomanat

El Viatge

Aquí pots veure tots els videos que formen part del viatge al webdoc #PersonesQueEsMouen


Playlist recomanat